ввв

Експрес-опитування

Інтерв’ю (face-to-face)
анкета з 10 питань + демографічний блок

Опитування проводиться за допомогою планшетних комп’ютерів (САРI);

Гарантована якість – контроль всіх анкет через аудіо та gps;
Вибірка – 1000 анкет;

Тривалість польового і аналітичного етапів – 4 дня.

Що ви отримаєте:
- Визначення громадської думки, настроїв щодо процесів та явищ в суспільстві;
- Рівень довіри до політичних та громадських діячів, їх рейтинг та антирейтинг;
- Оцінка перспективних кампаній та формування соціального портрета цільової групи;
- Результати надаються у вигляді графічних додатків одновимірного та двовимірного аналізу даних.

Можуть надаватися окремі коментарі та наукова оцінка інтерпретованих даних, практичні рекомендації.

Ціна: $3 500 (1000 анкет по $3.5)


*тариф сформовано відповідно до розміру опитувальника, терміни та розмір вибірки коригується відповідно до допустимої для замовника статистичної похибки та цільової групи   

ввв

Базове опитування

Інтерв’ю (face-to-face),
анкета з 20 питання + демографічний блок 

Опитування проводиться за допомогою планшетних комп’ютерів (САРI);

Гарантована якість – контроль усіх анкет через аудіо та gps;
Вибірка – 2200 анкет.

Тривалість польового і аналітичного етапів – 7 днів.

Що ви отримаєте:
- Визначення громадської думки щодо певних подій, резонансних ситуацій та актуальних проблем;
- Деталізований опис громадських (електоральних) настроїв на територіях,
- Рейтинги, антирейтинги та їх ключовий взаємозв’язок;
- Впізнаваність та оцінка бренду, персоналій;
- Рівень впливовості та ефективність ЗМІ;
- Комплекс ключових параметрів для програмування ефективних стратегічних кампаній на території;

Результати надаються у вигляді графічних додатків одновимірного та двовимірного аналізу даних.

Можуть надаватися окремі коментарі та наукова оцінка інтерпретованих даних, практичні рекомендації.

Ціна: $8 800* (2200 анкет по $4) 


*тариф сформовано відповідно до розміру опитувальника, терміни та розмір вибірки коригується відповідно до допустимої для замовника статистичної похибки та цільової групи

ввв

Розгорнуте опитування

Інтерв’ю (face-to-face),
анкета з 25-40 питань (блок відкритих питань) + демографічний блок,

Опитування проходить за допомогою планшетних комп’ютерів (САРI);
Гарантована якість – контроль всіх анкет через аудіо та gps;
Вибірка – 1800 анкет.

Тривалість польового і аналітичного етапів – 7 днів.
 
Що ви отримаєте:
- Інформацію про глибинну мотивацію цільової аудиторії;
- Громадську думку щодо певних подій, резонансних ситуацій та актуальних проблем, їх оцінка.
- Впізнаваність, рейтинги, антирейтинги брендів та персоналій, враження, асоціації та їх ключова взаємозв’язок;
- Рівень впливовості та ефективності ЗМІ та інших джерел комунікації;
- Базу для побудови довгострокової стратегічної діяльность.

Результати надаються у вигляді графічних додатків одновимірного та двовимірного аналізу даних. Можуть надаватися окремі коментарі та наукова оцінка інтерпретованих даних, практичні рекомендації.

Ціна: $9000* (1800 анкет по $5)


*тариф сформовано відповідно до розміру опитувальника, терміни та розмір вибірки коригується відповідно до допустимої для замовника статистичної похибки та цільової групи